Selamat Datang di Blog Horti Fresh

Study Horti

Semester 1
 1. Agama
 2. B. Inggris
 3. IKD
 4. Ilmu tanah
 5. Komputer 1
 6. Matematika
 7. Biokimia
 8. Botani
 9. Pendidikan Kewarganegaraan
Semester 2
 1. Komputer 2
 2. B. Inggris
 3. ISBD
 4. Genetika Pertanian
 5. Klimatologi Pertanian
 6. Statistika
 7. Pengembangan Kepribadian
 8. Ekologi Pertanian
Semester 3
 1. Pengenalan penyakit tanaman
 2. Teknologi produksi tanaman
 3. Mekanisme dan bagian pertanian
 4. Entomologi pertanian
 5. Kesuburan tanah
 6. Fisiologi tanah
 7. Prod tanah
 8. Serealia
 9. Umbi-umbian
Semester 4
 1. Tumpang sari
 2. Teknologi benih
 3. Gulma dan pengendalian
 4. Pestisida
 5. Pasca panen
 6. Prod tanaman hias
 7. Prod tanaman sayuran 2